condicions d'ús

1. INFORMACIÓ SOBRE NOSALTRES
Aquest lloc és operat i els béns que vostè compri seran subministrats per United Sports Brands Europe BVBA ( “nosaltres”). Estem registrats a Turnhout a Bèlgica sota el nombre de companyia HRT 089.423 i amb el nostre domicili social a Janssen-Pharmaceuticalaan 4 – Post Box 4, 2440 Geel, Bèlgica, que és la nostra principal direcció comercial. El nostre número d’IVA és BE0471920737. Pot posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic a support@unitedspb.eu, per telèfon al + 34 900 831 226 o escriure’ns a la nostra adreça registrada dalt indicada.

2. LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL
Utilitzarem la seva informació personal d’acord amb la nostra política de privacitat que pot consultar aquí.

3. COMANDES
Pot realitzar un comanda de compra de béns anunciats per a la venda en aquest lloc seguint les indicacions en pantalla després de fer clic en l’article que vol comprar. Tindrà l’oportunitat de comprovar i corregir qualsevol error d’introducció de dades en la seva comanda fins al moment en què ho faci fent clic al botó “Checkout” de la pàgina de compra. Si realitza una comanda de productes a través d’aquest lloc fent clic al botó “Checkout”, la seva comanda és una oferta perquè comprem els productes que ha demanat en aquest lloc.
Acusarem rebut de la seva comanda enviant-li un correu electrònic generat automàticament per acceptar la seva comanda. Amb aquest correu electrònic el contracte serà conclòs.
El contracte es referirà únicament als béns específics als quals es fa referència en el nostre correu electrònic de confirmació de l’acceptació de la seva comanda. Ha de llegir i comprovar els detalls d’aquest correu electrònic per assegurar-se que són correctes.
Si les dades de l’correu electrònic de confirmació de la seva comanda no són correctes, o si no està satisfet amb les dades de l’correu electrònic, poseu-vos en contacte amb nosaltres a support@unitedspb.eu.
El llenguatge contractual és castellano.
Quan acceptem la seva comanda, tenim l’obligació legal de subministrar productes que estiguin en conformitat amb aquests  Condicions d’us.

4. PREU I DESPESES D’ENVIAMENT
La informació que apareix en aquest lloc relativa als preus està subjecta a canvis per part nostra sense previ avís, però els que es troben en el lloc en el moment de qualsevol comanda realitzada seran els preus aplicables a aquesta comanda.

Ocasionalment, pot produir-se un error i els béns poden tenir un preu incorrecte, en aquest cas no estarem obligats a subministrar els béns a un preu incorrecte o a cap. Cancel.larem (a la nostra discreció) la seva comanda i li reemborsarem el preu que ha pagat o farem tot el possible per posar-nos en contacte amb vostè i preguntar-li si vol continuar amb la comanda a el preu correcte. Si no podem posar-nos en contacte amb vostè o no vol continuar amb la comanda a el preu correcte, cancel·larem la seva comanda i li retornarem el preu que ha pagat. No obstant això, quan el preu correcte dels productes sigui inferior a el preu indicat, podrem (a la nostra discreció) continuar amb la seva comanda i cobrar la quantitat inferior en el moment de l’enviament.

A menys que s’indiqui el contrari, tots els preus inclouen l’IVA (quan correspongui) però exclouen les despeses d’enviament.

Se li notificarà per separat abans que enviï la seva comanda i se li confirmarà per correu electrònic. Revisi sempre la bústia de correu brossa (spam) per si de cas no detecta el correu a la bústia d’entrada.

5. DISPONIBILITAT I LLIURAMENT
La informació que es mostra en aquest lloc en relació amb la disponibilitat està subjecta a canvis per part nostra sense previ avís. No podem garantir la disponibilitat permanent o contínua de tots els productes d’aquest lloc. Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat en tot moment. En cas que un producte no estigui disponible, s’indicarà a la fitxa del mateix, la data aproximada de disponibilitat.

Només fem entregues al Regne Unit, Alemanya, França, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos. Lliurem els productes demanats per vostè a l’adreça que ens indiqui per al seu lliurament en el moment en què faci la seva comanda en aquest lloc.

El lliurament es farà d’acord amb la informació de les pàgines dels productes després que la seva comanda sigui acceptat.

Farem tot el possible per lliurar els productes en qualsevol data especificada que acordem o, si no s’especifica cap data, dins dels 30 dies següents a la data en que acceptem la seva comanda. En cas de circumstàncies imprevistes que escapin al nostre control raonable (per exemple, condicions meteorològiques adverses, retards impredictibles causats per congestions de trànsit, obres vials, desviaments o avaries mecàniques, en cada cas en la mesura que estiguin fora del nostre control raonable) , és possible que no puguem lliurar les mercaderies dins d’aquests terminis i no serem responsables de cap retard o falta d’entrega de les mercaderies si el retard o la manca de lliurament s’ha de total o parcialment a aquestes circumstàncies. En cas que no es realitzi el lliurament, nosaltres i vostè acordarem una data de lliurament alternativa.

Tampoc ens fem responsables de cap retard en el lliurament causat per la manca de disponibilitat d’algú per rebre els productes. És la seva responsabilitat posar-se en contacte amb l’oficina de correus o l’empresa de missatgeria, segons correspongui, per organitzar la recollida o el lliurament dels productes que no es van poder lliurar per no estar vostè disponible.

6. PAGAMENT
El pagament de les mercaderies s’ha de fer de conformitat amb el procediment explicat a la pàgina d’informació “Enviament i pagament”. 

7. DRET DE CANCELLACIÓ
Té el dret de cancel·lar aquest contracte dins dels 14 dies sense donar cap raó.

El període de cancel·lació expirarà després de 14 dies a partir del dia en què vostè adquireixi, o un tercer que no sigui el transportista i que vostè indiqui adquireixi, la possessió física de l’últim bé.

Per exercir el dret de cancel·lació, ha d’informar (United Sports Brands Europe BVBA, Janssen-Pharmaceuticalaan 4 – Post Box 4, 2440 Geel – Bèlgica, support@unitedspb.eu, Telèfon: + 34 900 831 226 / +32 (14) 85 47 85) de la seva decisió de rescindir aquest contracte mitjançant una declaració clara (per exemple, una carta enviada per correu o per e-mail). Podeu utilitzar el model de formulari de cancel·lació adjunt, però no és obligatori. Per complir el termini de cancel·lació, només cal que enviï la seva comunicació relativa a l’exercici del seu dret de cancel·lació abans que expiri el termini de cancel·lació.

Efectes de la cancel·lació

Si cancel·la aquest contracte, li reemborsarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses d’enviament (excepte les despeses suplementàries que es produeixin si tria un tipus d’enviament diferent de el menys costós de les trameses estàndard que oferim). Podem fer una deducció del reemborsament per la pèrdua de valor de qualsevol mercaderia subministrada, si la pèrdua és el resultat d’una manipulació innecessària per part seva. Farem el reemborsament sense demores indegudes, ja molt tard: a) 14 dies després de la data en què rebem de vostè els béns subministrats, o b) (si és abans) 14 dies després de la data en què vostè presenti proves que ha tornat els béns, o c) si no hi va haver béns subministrats, 14 dies després de la data en què se’ns informe sobre la seva decisió de cancel·lar aquest contracte. Farem el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per a la transacció inicial, llevat que vostè hagi acordat expressament el contrari; en qualsevol cas, vostè no incorrerà en cap despesa com a resultat de el reemborsament

Podem retenir el reemborsament fins que haguem rebut la mercaderia o fins que vostè hagi presentat proves d’haver-la retornat, el que passi primer.

Haurà retornar-nos la mercaderia o entregar-sense demora i, en qualsevol cas, abans que transcorrin 14 dies des del dia en què ens comuniqui la seva cancel·lació d’aquest contracte. El termini es complirà si torna la mercaderia abans que hagi expirat el termini de 14 dies.

Haurà d’assumir el cost directe de la devolució de la mercaderia.

Vostè només és responsable de la disminució de la valor dels béns resultant de la manipulació, excepte el necessari per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

8. CANCEL·LACIÓ PER NOSALTRES
Reservat el dret de cancel·lar el contracte entre nosaltres si, per exemple:

– No tenim prou estoc per lliurar la mercaderia que ha demanat;
– No fem lliuraments en la seva àrea; o
– Una o més de les mercaderies que va demanar ser llistades a un preu incorrecte.

Si cancel·lem el seu contracte, us ho notificarem per correu electrònic i tornarem a abonar en el seu compte qualsevol suma que hàgim deduït de la targeta de crèdit o de dèbit el més aviat possible.

9. TÍTOL I RISC
Vostè es convertirà en el propietari dels béns que ha demanat quan se li hagin lliurat i hàgim rebut fons clars en el pagament complet dels béns. Una vegada que els béns se li hagin lliurat a vostè o una persona designada per vostè, serà sota el seu propi risc i vostè serà responsable d’ells.

10. RESPONSABILITATS
En la mesura que no ho prohibeixi la llei, no acceptem cap responsabilitat per això:

– pèrdua que no és previsible (la pèrdua és previsible si va ser una conseqüència òbvia del nostre incompliment o si va ser contemplada per vostè i nosaltres en el moment en què vostè i nosaltres celebrem el nostre contracte);
– la pèrdua que sorgeix quan no tenim la culpa o no complim amb aquests ‘CONDICIONS D’ÚS’
– pèrdua de negocis (que inclou la pèrdua de beneficis, la pèrdua de negocis, contractes, fons de comerç, oportunitat de negocis i altres pèrdues similars, així com la interrupció de negocis). Res del que disposa en aquests ‘CONDICIONS D’ÚS’afectarà la responsabilitat que puguem tenir: a) per tergiversació fraudulenta; b) per mort o lesions personals derivades de la nostra negligència: c) en virtut de la Part I de la Llei de protecció de l’consumidor de 1987; d) per l’incompliment de qualsevol condició relativa a la titularitat oa el gaudi tranquil dels béns subministrats per nosaltres o en relació amb ells; o e) en relació amb qualsevol altra responsabilitat, inclosa qualsevol responsabilitat en virtut de la legislació sobre la venda de béns o la prestació de serveis, que no pugui ser exclosa o limitada per la legislació aplicable.

11. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL
No tindrem cap responsabilitat davant vostè per qualsevol retard en el lliurament dels béns que hagi demanat que sigui causat per qualsevol esdeveniment o circumstància que estigui fora del nostre control raonable (incloent, sense limitació, accidents, condicions climàtiques extremes, incendis, explosions, inundacions , tempestes, terratrèmols, desastres naturals, errors en les xarxes de telecomunicacions, incapacitat per utilitzar les xarxes de transport, actes de Déu, atacs terroristes, guerres, commoció civil, disturbis, vagues, tancaments patronals i altres conflictes laborals, actes o restriccions de l’ Govern, i imposició de restriccions a les importacions o exportacions).

12. GENERAL
Si alguna disposició d’aquests ‘CONDICIONS D’ÚS’ es considera invàlida, il·legal o inaplicable, la validesa, legalitat o aplicabilitat de qualsevol altra part d’aquests ‘CONDICIONS D’ÚS’ i la resta de la disposició en qüestió no es veurà afectada.

Cap altra persona que no sigui vostè i nosaltres tindrà cap dret a fer complir el nostre acord, ja sigui en virtut de la Llei de Contractes (Drets de Tercers) de 1999 o d’una altra manera.

Si no insistim que compleixi alguna de les seves obligacions en virtut del nostre acord, o si no fem valer els nostres drets contra vostè, o si ens demorem a fer-ho, això no significarà que hàgim renunciat als nostres drets contra vostè i no significarà que vostè no hagi de complir amb aquestes obligacions. Si renunciem a un incompliment per part de vostè, només ho farem per escrit, i això no significarà que renunciem automàticament a qualsevol incompliment posterior per part de vostè.

No podrà cedir o transferir els seus drets o obligacions en virtut del nostre acord, llevat que ho acordem per escrit.

Podem actualitzar, modificar i esmenar aquests ‘CONDICIONS D’ÚS’ de tant en tant sense previ avís. Cada vegada que vostè ordeni o compri qualsevol producte de nosaltres, s’aplicaran els ‘CONDICIONS D’ÚS’ vigents en aquell moment (com s’estableix en aquest lloc). Si us plau, comproveu aquest lloc per assegurar-se que entén què ‘CONDICIONS D’ÚS’ s’apliquen.

13. LLEI I JURISDICCIÓ
Aquests ‘CONDICIONS D’ÚS es regeixen per la llei belga. Qualsevol contracte de compra de béns d’aquest lloc i qualsevol disputa o reclamació que sorgeixi o estigui relacionada amb aquest contracte es regirà per la legislació belga. Tant vostè com nosaltres vam acordar que els tribunals de Bèlgica tindran una jurisdicció no exclusiva.

Idioma »

Atenció a el client

Si té qualsevol dubte o consulta a l’hora de fer la seva comanda o un cop realitzada, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: support@unitedspb.eu

Si us plau accedeixi a cada àrea específica a través dels apartats inferiors.