1. Informació general

2. Acceptació de les condicions d'ús

3. Ús del lloc

4. Propietat industrial i intel·lectual

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

6. Política de privacitat: dades de caràcter personal

7. Modificació i finalització de serveis

8. Llei i jurisdicció aplicable

1. Informació general

Les presents Condicions d'Ús regulen l'ús (incloent el mer accés) i el funcionament del lloc web www.labotigadelbasquet.cat i tots els seus dominis i subdominis.

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que WWW.LABOTIGADELBASQUET.CAT ofereix la possibilitat d'adquisició a particulars dels productes disponibles en el seu lloc web, www.labotigadelbasquet.cat, acceptant i distribuint comandes a Espanya Península, Illes Balears i països pertanyents a la Unió Europea. El lloc web que utilitza el domini www.labotigadelbasquet.cat és propietat de UHLSPORT IBÉRICA 2006, S.A (operando bajo el nombre comercial MITSPORT), CIF A-31874183, amb domicili a efectes de notificacions al c / Berroa 19 5o of.502 31192 Tajonar (Navarra) i correu electrònic info @ mitsport -shop.com.

2. Acceptació de les condicions d'ús

La utilització d'aquest Lloc Web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a les presents Condicions d'Ús en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a aquest. Per això, WWW.LABOTIGADELBASQUET.CAT recomana a l'Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i / o Usuari l'atenta lectura de les presents Condicions d'Ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, haurà d'abstenir respecte a l'ús d'aquest lloc web. WWW.LABOTIGADELBASQUET.CAT podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís a l'Usuari, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d'ús i / o Condicions Generals requerides per utilitzar els mateixos.

3. Ús del lloc

L'Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc web www.labotigadelbasquet.cat es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del lloc web www.labotigadelbasquet.cat, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATo de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc.

Els Continguts del lloc web www.labotigadelbasquet.cat són posats a disposició de l'Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers. WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATno es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest Lloc Web ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d'aquesta pàgina web. L'Usuari reconeix que, en la mesura que l'aplicació del Dret a casos concrets no és automàtica, sinó que pot variar en funció de circumstàncies molt diverses. La inclusió de Continguts en el Lloc Web www.labotigadelbasquet.cat no constitueix cap manera la prestació d'un servei.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta mitjançant aquestes condicions d'ús que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en aquest Lloc Web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics , dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo), són propietat exclusiva de UHLSPORT IBÉRICA 2006, S.A (operando bajo el nombre comercial MITSPORT) i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Les presents Condicions d'ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per WWW.LABOTIGADELBASQUET.CAT o el tercer titular dels drets afectats. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris o tercers en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest Lloc Web hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic info@mitsport-shop.com amb la següent informació.

1.-Nom i cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic de l'afectat o, si escau, de la persona autoritzada per actuar en el seu nom, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació (en endavant, el reclamant).

2.-Declaració per part del reclamant en la que afirmi ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent la seva signatura, física o digital.

3.- Descripció precisa dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la seva ubicació exacta dins del lloc web.

4.- Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

4.1 Noms de domini

En el mateix sentit que l'esmentat en l'apartat anterior, el nom de domini www.mitsport-shop.com i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa a aquest lloc són de propietat i titularitat exclusiva de MITSPORT-SHOP.COM.

La FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL és a propietària del domini www.labotigadelbasquet.cat i autoritza en virtut del seu acord amb UHLSPORT IBÉRICA 2006, S.A (operando bajo el nombre comercial MITSPORT), al seu ús per a la gestió d'aquesta botiga en línia.

La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la normativa legal.

4.2 Drets d'Autor

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3 Ús personal

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATautoriza als usuaris a utilitzar, visualitzar, obtenir una còpia temporal, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i / o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

4.4 Reserva d'accions

L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATel exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial .

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

5.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATno garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web. Així mateix, WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATno serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de:

1. La manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web;

2. La interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;

3. La manca d'idoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels usuaris;

4. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de MITSPORT-SHOP.COM.

No es garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATque puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATadopta diverses mesures de protecció per protegir el Lloc Web i el continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATno garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús de la Web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts per part dels usuaris

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATno es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris i / o tercers puguin fer del lloc web o els continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATexcluye qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATno serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts

6. Política de privacitat: dades de caràcter personal

Pel sol fet de visitar el lloc web www.labotigadelbasquet.cat no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es pot recollir i quedar-gravada en els servidors d'Internet de WWW.LABOTIGADELBASQUET.CAT (per exemple, tipus de navegador d'Internet de l'Usuari i sistema operatiu de l'Usuari ) amb l'objecte de millorar la navegació de l'Usuari i la gestió del lloc mitsport-shop.com.

WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATpodrá requerir de l'Usuari certes dades de caràcter personal per a la utilització de determinats continguts o serveis, complint en tot moment la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament vigent.

L'informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de UHLSPORT IBÉRICA 2006, S.A (operando bajo el nombre comercial MITSPORT) amb CIF A-31874183. La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i, en el cas que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent, també per enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que poden resultar del seu interès.

Els usuaris podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per correu electrònic a info@mitsport-shop.com o per escrit a:

MITSPORT-SHOP.COM

C/Berroa 19 5º of.502

31192 Tajonar (Navarra)

7. Modificació i finalització de serveis

La durada d'aquest lloc és, en principi, indeterminada, però WWW.LABOTIGADELBASQUET.CATse reserva el dret de modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, així com les presents condicions d'Ús i / o les condicions generals.

Des www.labotigadelbasquet.cat fem tot el possible per complaure als nostres clients en la realització de les seves compres a través del nostre lloc web, però, en ocasions a causa de causes difícilment controlables, es produeixen incidències com fallades en els sistemes informàtics o errors humans que impossibiliten la correcta tramitació de la comanda i poden donar lloc a l'anul·lació del mateix:


- Impossibilitat de realitzar el lliurament: direcció d'enviament incorrecta o incompleta, informació de facturació incorrecta o fallades reiterats en l'intent de lliurament.

- El producte no està disponible per a ser enviat per falta de qualitat o error en l'estoc.

- Error tipogràfic o informàtic en la descripció, imatge, preu, formes o despeses d'enviament. - Comanda sospitós o susceptible de ser fraudulent.


Www.labotigadelbasquet.cat es reserva en conseqüència el dret el dret a anul·lar la compra ia modificar l'oferta comercial presentada en el Lloc Web (modificacions sobre productes, preus, enviaments, formes de pagament i altres condicions comercials i de servei) sense assumir cap dany, cost o perjudici possible i comprometent-se en tot cas a notificar l'anul·lació i si escau, la devolució de l'import íntegre de la compra, en un termini màxim de tres dies hàbils. El frau amb targeta de crèdit és un delicte i es entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta.

8. Llei i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.labotigadelbasquet.cat se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Pamplona, ​​i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia a altres furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats. Això serà sense perjudici de la competència dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor en el cas que l'Usuari tingui la condició de Consumidor segons el que preveu la Llei 3/214, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.


El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar-lo implica que accepta, les presents Condicions d'Ús.

www.labotigadelbasquet.cat- Tots els drets reservats i registrats per WWW.LABOTIGADELBASQUET.CAT- Prohibida la seva reproducció total o parcial